π΅π‘’π’Άπ“Šπ“‰π’Ύπ’»π“Šπ“ 𝐿𝒢𝓇𝑔𝑒 π’ͺ𝓇𝒢𝓃𝑔𝑒 π’žπ’Άπ“π’Έπ’Ύπ“‰π‘’ π’žπ’Άπ“ƒπ’Ήπ“π‘’ π»π‘œπ“π’Ήπ‘’π“‡π“ˆ
π΅π‘’π’Άπ“Šπ“‰π’Ύπ’»π“Šπ“ 𝐿𝒢𝓇𝑔𝑒 π’ͺ𝓇𝒢𝓃𝑔𝑒 π’žπ’Άπ“π’Έπ’Ύπ“‰π‘’ π’žπ’Άπ“ƒπ’Ήπ“π‘’ π»π‘œπ“π’Ήπ‘’π“‡π“ˆ
π΅π‘’π’Άπ“Šπ“‰π’Ύπ’»π“Šπ“ 𝐿𝒢𝓇𝑔𝑒 π’ͺ𝓇𝒢𝓃𝑔𝑒 π’žπ’Άπ“π’Έπ’Ύπ“‰π‘’ π’žπ’Άπ“ƒπ’Ήπ“π‘’ π»π‘œπ“π’Ήπ‘’π“‡π“ˆ
π΅π‘’π’Άπ“Šπ“‰π’Ύπ’»π“Šπ“ 𝐿𝒢𝓇𝑔𝑒 π’ͺ𝓇𝒢𝓃𝑔𝑒 π’žπ’Άπ“π’Έπ’Ύπ“‰π‘’ π’žπ’Άπ“ƒπ’Ήπ“π‘’ π»π‘œπ“π’Ήπ‘’π“‡π“ˆ

π΅π‘’π’Άπ“Šπ“‰π’Ύπ’»π“Šπ“ 𝐿𝒢𝓇𝑔𝑒 π’ͺ𝓇𝒢𝓃𝑔𝑒 π’žπ’Άπ“π’Έπ’Ύπ“‰π‘’ π’žπ’Άπ“ƒπ’Ήπ“π‘’ π»π‘œπ“π’Ήπ‘’π“‡π“ˆ

Regular price Β£18.99 Β£18.99 Sale

🀍 This is a great stone for anyone trying to remove unwanted creative blocks
ORANGE CALCITE, like every Calcite, is a powerful healing stone containing the element of fire. It is linked to the physical body and also aids in healing emotional issues. Carrying the energies known to repair, restore, strengthen and protect, ORANGE CALCITE fits perfectly into ones collection of healing stones.
ORANGE CALCITE energizes and cleanses the lower Chakras, possesses very gentle, cleansing and revitalizing energy to open and remove energy blockages within the body. The vibrations of ORANGE CALCITE are highly energizing to one’s health and life force energies.
It helps bring balance and harmony
ORANGE CALCITE is great for healing one mentally, as it balances the emotions, heals past life trauma, removes fear and helps one to overcome depression. It has the ability to dissolve problems that are blocking one from reaching their true potential 🀍